Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. 

Jób 36,26

Na to navázal Elíhú slovy:  „Myslíš si, že je to podle práva říkat: ‚Moje spravedlnost převyšuje Boží?‘“ 

Jób 35,1-2

Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? 

Jób 33,12-13

Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu.                                              

Jób 32,7-9

Křičím k tobě o pomoc, a neodpovídáš mi. Když jsem se dříve postavil k modlitbě, měl jsi pro mě pochopení.

Jób 30,20 (CSP)