Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

Agrippa odpověděl Pavlovi: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“ A Pavel řekl: „Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout.“ (Sk 26,28-29)