Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. (1Pt 2,20b-21)