Ve dnech 2.-11. dubna 2017 se uskutečnila cesta na Ukrajinu ve složení: Yuriy Dankanych (náš řidič),  Ruslan Gricyk (náš tlumočník), Jordan Haller, Květa a Alois Boháčkovi, Štěpán Klepáček a Nick Lica. Naše BJB  několik měsíců pořádala finanční sbírku  na pomoc  Ukrajině jako návaznost na misijní cestu, kterou jsme vykonali v loni na stejném místě. Naše sbírka směřovala na potravinové a hygienické balíčky pro potřebné a uprchlíky z okupovaného území. Druhá část byla na  podporou sboru při stavbě nové modlitebny.

Cesta tam měla několik zastávek. V Kyjevě jsme zastavili a přenocovali v areálu Výkonného výboru unie ukrajinských baptistů, potom  před Charkovem jsme museli přenocovat, protože auto mělo poruchu a až ve středu  odpoledne (po třech dnech) jsme se dostali do města Lysyčansk. Toto město leží  okolo 30 km od okupovaného území, kde z  dálky někdy bylo slyšet střelbu.  Než jsme se tam dostali, museli jsme projít několikaterou vojenskou kontrolou na hlavních křižovatkách a při vstupu do Luhanské oblasti.  Město je ze všech stran hlídáno armádou, která střeží  mosty a kontroluje pohyb osob. Protože jsme měli doporučení od vedení ukrajinských baptistů, prošli jsme bez problémů až do cílové stanice. Ujeli jsme celkem okolo  5200 km a rozdali tam finanční pomoc kazatelům,  dvěma sborům,  a uprchlíkům. 

Měli jsme tam za 4 dny čistého času 7 shromáždění, ze kterých 5 bylo určeno pro uprchlíky. Zvěstovali jsme evangelium Ježíše Krista a naději, kterou máme v Bohu, také jsme sloužili hudbou. Mezi shromážděními, které se konali vždy ráno a večer, jsme pracovali  na zateplení domu u modlitebny.

Poznali jsme, že Pán Bůh má svůj  lid i tam a v těžkých podmínkách, církve chválí a  milují Boha, a lidem se zvěstuje evangelium o záchraně, které se nám dostalo v Kristu.

 Ač to byla dlouhá  a náročná cesta, nakonec jsme vnímali, že jsme udělali  to, co Pán od nás chtěl.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a nadále se modleme za pokoj a spásu pro Ukrajinský lid.

Za celý tým,

Nick Lica, BJB KV