Ve dnech 5. –7. dubna 2013 jsem měla možnost se zúčastnit konference pořádané Evropskou baptistickou federací, zaměřené na službu lidem, kteří se stali obětí obchodu s lidmi. Tato konference se konala ve Španělsku, v Sabadellu, severně od Barcelony. Konference, která měla tentokrát jako motto verš z 1. Korintským 3:9 „Jsme spolupracovníci na Božím díle…“se zúčastnilo asi 30 účastníků, někteří jako aktivní ve službě na tomto poli, jiní jako pozorovatelé a naslouchači, mezi něž jsem patřila i já.

Trafficking – obchod s lidmi je v  současné době  třetím nejvýnosnějším byznysem na světě. Zahrnuje nejen prostituci, ale také práci v otrockých podmínkách, gangy lidí, (především dětí) vydělávajících žebráním na ulicích. V našem kontextu jsou oběťmi lidé převážně z východní Evropy, většinou z postkomunistických zemí.

Pracovní skupina baptistů  věnující se práci v této oblasti byla vytvořena v roce 2003  jako reakce na stále se rozrůstající bezpráví na lidech, kteří jsou z nejrůznějších důvodů ohroženi a slabí. Mezi zakládajícími členy byla kromě Švédska, Itálie, Skotska, Maďarska a Rumunska také Česká republika. V současné době však probíhá spolupráce s mnoha dalšími zeměmi, vzájemná kooperace je v této oblasti velmi užitečná, často oběti  pocházejí z jiné země, než kde k jejich využívání dochází. Momentálně však baptisté z České republiky na žádném z projektů nespolupracují, jak jsem se dověděla, pokud to tak není, ráda uvítám jakékoliv bližší informace.

Velmi mě zaujala a hluboce oslovila prezentace bratra Konstantina Vološina z Ukrajiny, který je zástupcem kanadské organizace Hart, pracující na Ukarajině a v Moldávii, zemích, které jsou po sedmdesátileté snaze vymítit víru v Boha doslova zdevastovány, a to jak ekonomicky a společensky, tak i morálně. Právě obchod s lidmi je zde problémem, který dosahuje pro nás nepředstavitelných rozměrů a mnohé z jeho prezentace bylo pro mě těžké nějakým způsobem vůbec vstřebat.

Každá země má svá specifika, ale pokud máme pocit, že nás se toto téma netýká, jsme buďto velmi naivní a nebo lhostejní. Obchod s lidmi se děje všude a přímo před našima očima, ač si někdy vůbec neuvědomujeme, že to tak je. Nemusí jít vždy o tak vyhraněné situace, jako je například nalákání dívek do jiné země za vidinou dobře placené práce (například jako pokojská v hotelu) a následné nucení k prostituci. Dnes jsem například otevřela denní tisk a jedna z regionálních zpráv uváděla, že lidé žijících v ubytovnách jsou často nuceni majitelem ubytovny k práci „načerno“. V jejich situaci nemají na výběr. I to je forma obchodu s lidmi a společnost ji  lhostejně toleruje, protože máme pocit, že s něčím takovým stejně nic nezmůžeme..

V sobotní ranní bohoslužbě měla jako úvod k modlitbám Marion Carson, profesorka vyučující Nový zákon na univerzitě ve Skotsku a začala otázkou: „co si myslíte, že je opakem lásky?“ Ne, není to nenávist, jak by se mohlo v první chvíli jevit nejlogičtější. Je to pýcha.  Jaká je naše odpověď na to, že jsme my sami byli Kristovou obětí osvobozeni? Pomáhat ostatním být svobodnými. Ať už v jakémkoliv smyslu. Máme kolem sebe lidi, kteří svobodní nejsou? Jak to k nám mluví? Budu citovat z knihy Ericha Fromma „Umění milovat“ : „Láska není nic přirozeného, ale více vyžaduje disciplínu, koncentraci, trpělivost, víru a překonání sebestřednosti. Není to pocit, je to služba.“ Naše služba druhým je odpověď na Boží lásku.

Pokud by  měl někdo zájem o bližší informace, může je nalézt na webových stránkách www.Hart.ca nebo obecně o práci baptistů na poli anti traffickingu na oficiálním webu EBF anti trafficking network. Sama osobně také samozřejmě ráda také předám více z toho, čeho jsem mohla být účastna. V případě zájmu mne, prosím kontaktujte na email sboru BJB Žatec.

Kateřina Pospíšilová, Žatec