Milí bratři, milé sestry,

v těchto dnech, kdy slavíme velikonoční svátky, rozjímáme nad hloubkou a smyslem Kristova kříže. Kolik posměchu, ponížení, samoty i nesnesitelné bolesti musel kvůli nám prožít náš Pán a Spasitel! Jak se to dotýká našich srdcí, když se pohledem víry zadíváme na Golgatský kříž?

Nemůžeme si na popravišti nevšimnout setníka, který vše sledoval z bezprostřední blízkosti. A když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a [naposled] vydechl, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" (Mk 15,39 NKB). Na rozdíl od mnoha přítomných, kteří se jen posmívali, tento muž, pohan, když viděl a slyšel Ježíše umírat, v něho uvěřil.

A tak, moji milí, nepřestávejme s úctou a vírou děkovat našemu Pánu Ježíši, Božímu Synu, za jeho neskonalou oběť za nás. Chvalme ho za to, že byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění (Ř 4,25).

A jděme s tou úžasnou zprávou o jeho zástupné smrti i slavném vzkříšení všude, kam nás Pán posílá.

Přeji Vám všem požehnané prožití velikonočních svátků

V Kristu s Vámi spojený

Pavel Coufal

předseda VV BJB