S hlubokou vděčností Pánu Bohu za naplněný a požehnaný život oznamujeme všem přátelům a známým, bratřím a sestrám v Pánu Ježíši Kristu, že Pánem života a smrti byla povýšena do nebeské slávy naše maminka, babička a prababička Eva Titěrová.

S naší milovanou se rozloučíme v pátek dne 6. dubna 2018 v 16.00 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20.

Děkujeme všem, kteří se rozloučí osobně či tichou vzpomínkou.

Za rodinu  Jan Titěra

https://store.bjb.cz/parte_eva_titerova.jpg