V úterý 5. září 2017 jsme v Praze přijali milou návštěvu z Arménie. Navštívil nás předseda Evropské baptistické federace a tajemník Unie evangelikálních křesťanských baptistických sborů Arménie, br. Asatur Nahapetyan.

Během krátkého setkání s předsedou Výkonného výboru BJB Pavlem Coufalem a tajemníkem Výkonného výboru Janem Jackaničem se sdílel o chystaném koncilu EBF v Jerevanu v září t.r. Hovořili jsme o různých otázkách, kterými se zabývají baptisté napříč Evropou. Také nás tento milý bratr povzbuzoval v našem úsilí o duchovní jednotu církve, která by stála na základech Ježíše Krista a byla v souladu s učením Božího slova. Vyjádřil naději, že budou pokračovat dobré vztahy mezi českými a arménskými baptisty a opět nás pozval na návštěvu Arménie. Na konci setkání jsme se přimlouvali jedni za druhé a vyprošovali Boží požehnání pro Boží dílo tam, kde ho smíme konat.


Pavel Coufal, předseda VV BJB