Všem sborům BJB v ČR

v Praze dne 15. prosince 2016

Motto: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo,  Bůh s námi.  (Mat 1,23)

Drazí bratří a sestry.

Mnozí lidé se domnívají, že Bůh není, a pokud je, tak svěřil vesmír i zemi přírodním zákonům a je vzdálen lidským potřebám a problémům. Jiní si zas myslí, že jsou Bohem odepsáni, že si to u Něho nenapravitelně pokazili a jsou a budou vždy mimo Boží přízeň.

Poselství anděla Jozefovi přesahuje jemu určené poselství; je určeno celému lidstvu. Immanuel – Bůh s námi. Ne vzdálený, ne lhostejný k lidské bídě, ale zajímající se o nás, je s námi, je na naši straně. Příchod Božího Syna na zem v lidském těle je toho důkazem.

Ať nás toto slovo Immanuel povzbuzuje ve chvílích pochybností a malomyslností. Bůh nám je blízký, slyší naše modlitby, miluje nás a je připraven jednat v našich životech. A chce být blízký i těm, kteří se k Němu chovají cize a o jeho blízkost dosud nestojí. V této naději můžeme zvěstovat evangelium Ježíše Krista lidem kolem nás, i těm, kteří dosud nevěří.

Milí bratří a sestry, přeji vám všem jménem svým, jménem celého VV a pracovnice kanceláře požehnané vánoční svátky. Ať čtené a slyšené vánoční poselství pronikne hluboce do vašich srdcí a naplňuje vás radostí a pokojem.

 

Milan Kern

předseda VV BJB