Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Spustili jsme registraci na Konferenci 100 let spolu.

Podrobnosti, registrační poplatky a další informace najdete na www.stoletspolu.cz.

Ve dnech 26. - 27. dubna 2019 se sešel v Praze Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů, který se zabýval aktuálními otázkami v životě BJB a projednával návrhy sborů, odborů a Výkonného výboru BJB.

Milí bratři a sestry, Pán Ježíš si k sobě na věčnost odvolal svého vzácného služebníka, Dr. Dentona Lotze, bývalého generálního tajemníka Světového svazu baptistů. Za celou naši Jednotu jsme vyjádřili soustrast jeho manželce a rodině. Zároveň jsme velmi vděčni za jeho požehnaný život a obětavou službu.

Sjezd delegátů BJB 2018 přijal prohlášení:
Vítáme, podporujeme a přijímáme za své rezoluce koncilů Evropské baptistické federace 2010 a 2017, které jednoznačně potvrzují, že křesťanské manželství je ustanoveno jen mezi mužem a ženou.

O tomto víkendu 26. - 27. dubna 2019 se konal v Praze Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů.
Sjezd řešil návrhy VV, sborů i odborů BJB a přijal následující seznam usnesení.

Usnesení SD 2019