Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Právě vyšlo druhé číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů.

Tématem je Církev a sexualita a celé číslo si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek

Mládež může sledovat přímé přenosy z Československé konference mládeže 16.-18.3.2018.

Aktuální odkaz bude vždy na stánce: http://mk.baptist.sk/

Časy přenosů:
Pátek 16.3.2018: 19:00-20:45
Sobota 17.3.2018: 9:00-10:30
Sobota 17.3.2018: 19:30-21:15
Nedele 18.3.2018: 10:00-11:45

Milí bratři, milé sestry,

v těchto dnech, kdy slavíme velikonoční svátky, rozjímáme nad hloubkou a smyslem Kristova kříže. Kolik posměchu, ponížení, samoty i nesnesitelné bolesti musel kvůli nám prožít náš Pán a Spasitel! Jak se to dotýká našich srdcí, když se pohledem víry zadíváme na Golgatský kříž?

Zveme Vás na konferenci Pravda je nesmrtelná.

Tato věta je nesmazatelně spojena s novokřtěneckým kazatelem a teologem Dr. Balthasarem Hubmaierem, jehož 490. výročí mučednické smrti si letos připomínáme.S hlubokou vděčností Pánu Bohu za naplněný a požehnaný život oznamujeme všem přátelům a známým, bratřím a sestrám v Pánu Ježíši Kristu, že Pánem života a smrti byla povýšena do nebeské slávy naše maminka, babička a prababička Eva Titěrová.

S naší milovanou se rozloučíme v pátek dne 6. dubna 2018 v 16.00 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20.

Milí bratři, milé sestry ve sborech,

je nám líto, ale z důvodu hospitalizace bratra Dr. Stantona Jonese RUŠÍME seminář CÍRKEV A HOMO/SEXUALITA.
Omlouváme se tedy všem přihlášeným. Za br. Jonese se modlíme, ať mu Pán dá potřebné zdraví. 
 
V Kristu váš
Pavel Coufal
předseda VV BJB