Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Zveme Vás na konferenci Pravda je nesmrtelná.

Tato věta je nesmazatelně spojena s novokřtěneckým kazatelem a teologem Dr. Balthasarem Hubmaierem, jehož 490. výročí mučednické smrti si letos připomínáme.Přinášíme vám první číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů. Zpravodaj bude vycházet 4 x ročně a to jak v elektronické, tak tištěné podobně.Výkonný výbor BJB zve  kazatele, pracovníky sborů a členy BJB na seminář s tématem Církev a homo/sexualita, který se uskuteční v úterý 6. března 2018 v Praze.

Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ J 1,5

V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.“ Fp 2,15-16a

M O C     S L O V A

Hlavní hosté konference: Milka a Michal Lapčákovi.

,, Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“
Košice, 4. - 6. května 2018