Koncil EBF je setkání zástupců jednotlivých členských jednot z Evropy, centrální Asie a Blízkého východu. Na koncilu se přijímají společná prohlášení (rezoluce), ve kterých chtějí členské Jednoty společně vyjádřit svůj názor k tématům, které se dotýkají situací v jednotlivých zemích i ve společném životě.

Smyslem rezolucí je najít společné vyjádření baptistických jednot EBF k tématům, které se dotýkají situací v jednotlivých zemích a to častokrát na prosbu těchto Jednot. Zatímco nám se může zdát např. rezoluce k Iráku příliš obecná, pro křesťany v této zemi je tato forma zájmu a zastání velkou podporou. Rezoluce k protiteroristkým zákonům zase odráží ty země, kde jsou ve jménu boje proti teroru pronásledovány i křesťané z menších církví a jsou jim omezována práva pod záminkou kontroly společnosti (což je situace např. v Rusku).

Rád bych také upozornil na rezoluci ke křesťanskému manželství, která reaguje na situaci v některých evropských zemích, kdy je i legislativně zpochybněno manželství jako vztah muže a ženy. V této situaci má být toto prohlášení hlasem, který je založený na biblických principech a hledá společné vyjádření tohoto postoje pro církev i společnost.

Předhled předchozích rezolucí (v angličtině) najdete zde - http://www.ebf.org/council-resolutions

Jan Jackanič, tajemník VV BJB


 

EBF Council 2017 - Rezoluce k Iráku

EBF Council 2017 - Rezoluce k manželství

EBF Council 2017 - Rezoluce k protiteroristké legislativě

EBF Council 2017 - Rezoluce k Rusku