Na koncilu Evropské baptistické federace v Arménii bylo zvoleno nové vedení - Jenni Entrican (z Velké Británie) jako prezidentka, Meego Remmel (z Estonska) jako víceprezident, Otniel Bunaciu (z Rumunska) jako předseda komise pro vzdělávání a teologii a další dva členové výboru Ingeborg Janssen (Holandsko) and Cesar Sotomayor (Rakouska).

Modleme se za jejich službu a Boží moudrost pro úkoly, které jsou před nimi.