V pátek 28. října 2016 v den státního svátku se bude v rámci oslav vzniku samostatného československého státu v Praze konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošní Modlitby za domov je "Díky za domov, díky za vlast". Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchovní program pro děti i dospělé, jenž se bude odehrávat na dvou místech v Praze. V rámci Modlitby za domov 2016 vystoupí například hudební skupiny Spirituál kvintet a Nezmaři, pro děti v doprovodu rodičů bude připraven program na téma „Perly moudrosti“ – zaměřený na Karla IV. a Jeronýma Pražského a samozřejmě bude také příležitost ke společným modlitbám a k naslouchání poselství Bible. Na všechny body programu je vstup zdarma. Jste srdečně zváni! Modlitbu za domov organizuje Ekumenická rada církví ČR ve spolupráci s církvemi, s podporou Ministerstva kultury a ve spolupráci s dalšími partnery. Další informace k Modlitbě za domov včetně programu naleznete na internetové stránce www.modlitbazadomov.cz.

Pozvánka 1

Pozvánka 2

Pozvánka 3