Komise pro novelizaci dokumentů BJB (KPND)

 

- je zřízena Organizačním řádem BJB a řadí se mezi tzv.trvalé komise. Tedy její úkol není na kratší časově omezenou dobu, ale je víceméně trvalý. Tímto úkolem je tvorba ústavních dokumentů BJB a jejich aktualizace. Komise tedy připravuje pro Sjezdy delegátů návrhy ústavních dokumentů (Základní dokument, Ústava a její přílohy) a trvale pracuje na jejich aktualizaci, tak jak sjezdy delegátů přijímají rozhodnutí, která upravují platné dokumenty. Zároveň se snaží reflektovat aktuální dění v BJB a poskytovat VV, sborům potažmo Jednotě stanoviska a názory ve věci respektování našich ústavních dokumentů a jejich výkladu. Práce komise na ústavních dokumentech ve svém základu vychází ze zadání sjezdem delegátů případně rady zástupců sborů. Všechny své návrhy dokumentů (a jejich změn) pak konzultuje se sbory a jejich připomínky zapracovává do závěrečných návrhů pro sjezd delegátů. Komise ke své práci zve rovněž další spolupracovníky z řad našich sborů. Využívá rovněž konzultací s odborníky jiných církv

 

předseda komise:

Bc. Luděk Šíp

členové:

Mgr. Petr Hlaváček

Bc. Jan Titěra

 

Kontakt:

Bc. Luděk Šíp

Sladkovského 521/38

530 02 Pardibuce

email: bjb.pardubice(a)email.cz

telefon: 466 615 836

mobil: 775 116 718