Rozhovor o službě mládeži       

Na začátku jednání proběhl rozhovor s bratrem Jordanem Hallerem o jeho službě vedoucího odboru mládeže BJB. Bratr do ní nastoupil naplno v březnu letošního roku. Ptali jsme se ho na jeho zkušenosti a dojmy z prvních dvou měsíců a na jeho plány a vize do této služby.

Chtěl by se především zaměřit na oblast evangelizace a vzdělávání mládeže v základních teologických otázkách. Odbor mládeže je připraven pomoct v projektu Draft campu (www.draftcamp.cz), pokud by o to měla BJB a sbory zájem. VV doporučuje na příští rok zatím připravit spíše společný tábor mládeže BJB. Hovořili jsme také o bratrově cestě do Turecka a možnosti zapojit se do misijního výjezdu do této země a také o plánování konference mládeže na příští rok.

Hovořili jsme dále o přípravách konference mládeže, kde VV připomíná svůj návrh, aby zodpovědnost za přípravu konferencí byla přenesena na radu Odboru mládeže. Ta s tímto řešením nesouhlasí, má za to, že zodpovědnost za celostátní konference mládeže má mít pořádající sbor. VV vnímá potřebu tuto otázku společně s celým Odborem mládeže vyřešit do pořádání příští konference.

Reflexe SD

Výkonný výbor BJB hovořil na svém jednání o celkovém průběhu SD, který proběhl dne 21. dubna 2018 v Praze. 

Zabývali jsme se také otázkou platnosti hlasování v bodě č. 41 usnesení SD (sloučené návrhy sboru Jablonec n. Nisou a Lovosice), ve kterém se jednalo podruhé o vyloučení sboru BJB Praha 4 z Bratrské jednoty baptistů. V tomto hlasování nebylo dosaženo dle Organizačního řádu požadovaného 2/3 počtu hlasujících delegátů (celkem 47 hlasů z požadovaných min. 48) a proto není možné ho uznat jako platné. Vzhledem k tomu, že však v této otázce již rozhodl SD v předchozím hlasování č. 38 (návrh č. 18 brněnského sboru včetně pozměňovacích návrhů), považuje VV tuto otázku v rámci tohoto SD za rozhodnutou a potvrzuje, že SD sbor BJB Praha 4 nevyloučil z BJB.

VV také hovořil o záměru svolat mimořádný SD (MSD) místo podzimní RZS a zatím se k tomuto svolání nekloní. Vzhledem k předchozím diskuzím mezi sbory upozorňujeme ale na to, že svolání MSD vychází přímo z práv a povinností předsedy VV dle Organizačního řádu, tj. MSD může být svolán v naléhavých případech i bez předchozího rozhodnutí SD, RZS nebo 1/3 sborů. 

VV dává přednost tomu, aby proběhla RZS, na které bude možné se vyjádřit k budoucnosti BJB a k odloženým návrhům.  V případě, že by však VV obdržel žádosti o svolání MSD min. od 1/3 sborů (viz.  Organizační řád) a to do termínu 19. června 2018 (do termínu jednání VV dne 20. června), je k tomu VV (resp. předseda) připraven.

O případné revokaci posledního hlasování (bod č. 41) musí rozhodnout příští SD (ať již řádný nebo mimořádný), který musí udělat rozhodnutí, zda se o návrzích bude hlasovat znovu. VV bude také jednat se sbory BJB Lovosice, Jablonec n. Nisou a Praha 4 o jejich reakci na rozhodnutí SD.

VV přijal opatření pro příští SD, které zajistí průběžný přepočet naší usnášeníschopnosti v průběhu jednání. Vedoucí jednání bude ihned upozorněn v momentu, kdy by jednání opustil takový počet delegátů, že SD nebude dále usnášeníschopný. Vyzýváme však sbory, aby delegáti záměrně neopouštěli jednání SD a aby byli ochotní nalézat společná řešení. VV také doporučuje upřesnit některá ustanovení Organizačního řádu v otázce usnášeníschopnosti SD.

VV respektuje všechny sbory sdružené v BJB a neupírá žádnému z nich právo přinášet návrhy a podněty pro společnou práci.  V každém sboru přijímáme Kristovu církev, a proto musí být zaručeno, aby každý sbor měl možnost a právo být slyšen ve společných věcech. O projednávání a přijetí návrhů pak rozhoduje SD.

Bratr Pavel Coufal informoval také o dvou rozhovorech pro internetový portál Křesťan dnes k tomuto tématu, o které byl požádán. Dále upozorňuje na body Organizačního řádu BJB, které je do budoucna potřeba lépe formulovat tak, aby jejich výklad byl jednoznačný.

V rámci tohoto rozhovoru oznámil br. Radek Pospíšil svoji rezignaci k dnešnímu dni na službu člena VV a jednání VV opustil. Svoji rezignaci zašle VV dodatečně také písemně.

Bratrovi děkujeme za jeho službu a dalším členem VV se tak stává další náhradník VV v pořadí podle počtu hlasů, kterým je br. Oleg Gricyk, který tuto funkci na základě oslovení bratrem předsedou přijal.

Vize a plány

Bratři tajemník a předseda informovali o návštěvě v Litoměřicích a jednání v Konferenčním centru o možnosti uspořádat konferenci BJB 100 let spolu v těchto prostorách (https://www.mkz-ltm.cz/web/dum-kultury-pronajem-prostor/). Setkání se zúčastnili zástupci sboru, kteří tuto akci v Litoměřicích podporují a jsou ochotni se do příprav zapojit. Další rozhodnutí tak musí učinit přípravná skupina, která se sejde 5. června.

Dále bratři informovali o přípravách nového čísla Zpravodaje BJB, které by mělo vyjít v červenci - tématem jsou Vztahy mezi generacemi v církvi.

Bratr tajemník informoval o přípravách koncertního turné Rodriga Rodrigueze v prosinci 2018. Koncerty se uskuteční v Banské Bystrici, Brně, Olomouci, Plzni a Praze. VV doporučuje udělat v rámci kazatelského kurzu krátké setkání s organizátory z měst, kde se koncerty budou konat.

Odbory, komise, účelová zařízení

VV hovořil o teologické komisi a jejím dalším fungování. K tomuto tématu proběhne diskuze na kazatelském kurzu. VV hovořil také o práci komise duchovní služby, novým členem této komise je nyní také bratr David Sláma. Na kurzu kazatelů bude možnost se dotázat dalších ordinovaných kazatelů, kdo by se zapojil do práce této komise.

Finance a organizace

VV dále hovořil o přípravách kurzu kazatelů, jeho organizaci a přípravě diskuze k aktuálním otázkám v BJB. V rámci čtvrtečního dopoledne proběhne také školení sborů k problematice GDPR.

Tajemník také informoval o přípravě materiálů ohledně GDPR a sborů. Na základě podkladů, které jsme k této oblasti získali od ERC připravil tajemník informační brožurku pro sbory, směrnici pro základní ochranu osobních údajů na sboru a potřebné přílohy. Tyto materiály budou zaslány na sbory a na kurzu kazatelů k nim proběhne podrobnější školení. Předpokládáme, že tato směrnice bude do budoucna dále upřesněna na základě prováděcí vyhlášky, kterou však stát do dnešního dne ještě nepřijal. V ní bude upřesněn rozsah ochrany dat, postup kontrol a možné výjimky.

VV dále odsouhlasil rekonstrukci služebního bytu do výše 100.000 Kč a to především nevyhovující elektroinstalace v bytě. Tyto náklady budou hrazené z investičního fondu a předpokládáme jejich návratnost na základě navýšení nájmu.

VV schválil žádost sboru Plzeň Mozaika pro novou službu sboru v Jablonci nad Nisou. Jedná se o 2/3 úvazek bratra kazatele Andreie Ghermana.

VV schválil žádost o stavební půjčku 50.000 Kč na opravu střechy ve sboru BJB Děčín.

VV projednal žádost Ukrajinské baptistické jednoty o podpory jejich humanitárního projektu pro lidi v nouzi (vnitřní uprchlíci v důsledku válečného konfliktu), pro které by ve spolupráci s EBF chtěla připravit praktickou pomoc ve formě potravinových balíčků a hygienických potřeb. Tento projekt by měl v odhadu pomoci zhruba 6000 osobám, které trpí nouzí. VV se k této pomoci připojuje a vyhlašuje za tímto účelem sbírku také mezi sbory BJB. VV rozhodl o odeslání částky 100.000 Kč z krizového fondu a v případě vyššího výnosu sbírky bude tato částka navýšena.

Sbory

Bratr tajemník informoval o komunikaci s korejskými sbory, které mají zájem o vstup do BJB. Zástupce jednoho ze sborů se zúčastní také připravovaného kurzu kazatelů.

Tajemník informoval o své návštěvě a rozhovoru se sbory Vikýřovice a Praha 4 před SD.

Předseda informoval o svých návštěvách ve sborech Cheb 2 a Liberec a o plánované návštěvě na otevření nové modlitebny v Konstantinových Lázních 27.5.

Bratr místopředseda informoval VV o své návštěvě sboru  BJB Plzeň Agape a o jednání se staršovstvem lovosického sboru.

Ostatní

Tajemník informoval o přehledu škol, na kterých studují a studovali kazatelé baptistických sborů, seznam připravila sestra Švehlová. Tento seznam bude podnětem pro další rozhovory o vzdělávání v BJB na příštím kurzu kazatelů a jednání VV. 

VV také jednal o divadelní hře „Naše násilí, vaše násilí", která se má odehrát v Brně. Nesouhlasíme s tím, jakým způsobem je zde vyobrazena postava Ježíše Krista a považujeme to za nerespektování křesťanské víry. Více k tomuto tématu si můžete přečíst v tomto článku, případně podepsat petici jako vyjádření svého nesouhlasu

https://www.krestandnes.cz/david-novak-jezis-znasilnujici-muslimku-a-oslava-zvracenosti/

https://www.petice24.com/proti_podncovani_k_nenavisti_ve_he_nae_nasili_v_brn

Informace z kanceláře VV BJB

Kanceláře VV nabízí k pronájmu byt 3+kk v Praze (ulice Dolákova, Praha 8 - sídliště Bohnice) a to od srpna/září letošního roku podle průběhu plánované rekonstrukce.

Zájemci o podrobnější informace mohou kontaktovat kancelář VV na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.