Informace VV

1. Informace z jednání VV dne 21. listopadu 2016

VV projednal aktuální informace ze sborů, zejména z návštěv br. předsedy: Liberec, Sokolov, Lovosice, Kladno, Sbor neslyšících, Plzeň, Žatec a Blansko. V souvislosti se sborem v Blansku informoval br. předseda, že byl tímto sborem zvolen za kazatele a nastoupí do služby od ledna 2017.
VV se zabýval jednáním RZS v Brně, kdy kladně zhodnotil dopolední jednání, ale s rozpaky se  pozastavil nad formou odpolední diskuze. Zabýval se také výrokem br. kazatele Koukala, že praktikovanou homosexualitu nepovažuje za hřích. VV tento postoj považuje za neakceptovatelný a za hranicí toho, co lze považovat za jiné porozumění Písmu, a proto bude jednat se staršovstvem pankráckého sboru.
Br. Jackanič informoval o koncilu EBF, který se konal v září v Tallinnu. Kromě programu koncilu proběhlo několik osobních setkání se zástupci jednotlivých jednot a organizací. Dostali jsme nabídku br. Pietera Kalkmana ohledně vyslání misijních skupin do sborů BJB, v případě zájmu o další informace mohou sbory kontaktovat br. Jackaniče.
Dne 21. října se uskutečnilo setkání VV se staršovstvem jabloneckého sboru. Jablonečtí ujistili VV, že uskutečněnou ordinaci kazatele Petra Bači považují za vnitrosborovou záležitost a neočekávají její uznání jako ordinaci kazatele BJB.
Br. Kern se zúčastnil jednání školské rady Dorkas a informoval o kritickém počtu studentů na škole (aktuálně 31, optimální stav je více než 40). Další osud školy bude záležet na počtu studentů v nových ročnících, při ukončení studia třetího ročníku a menšímu počtu přihlášených se může škola dostat do finanční krize.
VV projednal dotaz ze sboru v Kladně ohledně dalšího možného pracovního úvazku a získání dotace. Sbor si podle názoru VV může požádat o další úvazek a tato žádost bude posouzena. VV však prostřednictvím br. Šípa žádá o vysvětlení prohlášení při přijímání nového sboru, že o další úvazek žádat nebudou.
VV projednal zprávu o předběžném hospodaření kanceláře se mzdovými prostředky a odsouhlasil odměnu ve výši jednoho měsíčního platu zaměstnanců kanceláře.
VV dále odsouhlasil sociální příspěvky kazatelům a pracovníkům sborů pobírajících dotace ve výši 10.000 Kč z přebytku dotací, dále pak ve stejné výši pracovníkům sborů nepobírajících dotace z podpůrného fondu a podle pravidel fondovního hospodaření vánoční příspěvek ve výši 6600 Kč kazatelům v důchodu a vdovám po kazatelích.
Br. Novosad  informoval o setkání v Brně, které vzešlo z iniciativy misijního odboru a o aktivitách na podporu zakládání nových sborů. O dalších projektech (školení a vzdělávání zakladatelů sborů, tábor pro dorostence a vyhledávání dalších zájemců o zakládání sborů) bude VV průběžně informován.
VV schválil podporu pro sbor v Kraslicích ve výši 15.000 Kč z daru Čsl. Baptistické jednoty pro práci s menšinami. Sbor využije prostředky pro podporu svých aktivit v rámci služby Royal Rangers a dětského klubu, kde jsou převážně romské děti.
Br. Jackanič informoval o nástupu nového pracovníka pro Odbor mládeže na poloviční úvazek od 1. listopadu 2016 na dobu jednoho roku. Na základě doporučení Rady ODM byl Odborem mládeže na lovosické konferenci pro tuto službu zvolen br. Jordan Haller.
VV schválil příspěvek 500 Kč pro účastníky z řad členů BJB, kteří se přihlásí na Evangelikální fórum, které v únoru 2017 pořádá ČEA a ETS. Částku bude zpětně vyplacena v hotovosti všem přihlášeným, kteří se zaregistrují a sami si uhradí konferenční poplatek ve výši podle termínu přihlášení.
VV odsouhlasil dotaci pro sboru BJB ve Vikýřovicích v souvislosti s nástupem nového kazatele.

2. Krizový fond a vyhlášení sbírky

VV vyhlašuje v návaznosti na návštěvu skupiny bratří ze sborů BJB na Ukrajině mimořádnou sbírku na pomoc baptistickému sboru Lysyčansku a uvolňuje pro tento účel z krizového fondu částku 100.000 Kč jako zálohu. Výtěžek sbírky bude rozdělen na dvě části, přičemž polovina by směřovala na potravinové a hygienické balíčky pro potřebné, a polovina by byla na podporu sboru při stavbě nové modlitby. Modlitebna se nyní nachází ve fázi hrubé stavby a stále rostoucí sbor se musí scházet v provizorních podmínkách na několika místech. Sbírka bude probíhat do 31. ledna 2017. K výsledné částce bude připočtena také sbírka z konference mládeže, na které se na pomoc Ukrajině vybrala již částka 21.100 Kč.
Na základě žádostí schválil VV také tyto další výdaje z krizového fondu (již bez vyhlášení sbírky):
2000 euro bude poskytnuto tureckému baptistickému sboru v Samsunu na podporu sociálně potřebných formou zaměstnání při stavbě nové modlitebny. Sbor je zapojen do pomoci uprchlíkům ve svém městě, a tímto způsobem může zapojit do práce ty, pro které by se jinde nenašlo uplatnění.
50.000 Kč jako finanční pomoc Kachinské baptistické konvenci (Kachin state - menšinový stát v rámci Barmy) pro vnitřní uprchlíky, kteří aktuálně prchají před násilím a napětím ve své zemi a jsou v péči místních sborů. Částka bude připočtena k výsledku sbírky, která na tyto účely probíhá v našich barmských sborech.
20.000 Kč na vánoční balíčky pro ukrajinské děti. Balíčky budou distribuovány ve spolupráci s Ukrajinskou baptistickou jednotou na okupovaných územích Ukrajiny.

3. Informace z Kanceláře VV

Obdrželi jsme nabídku z Kanadské baptistické misie ohledně vyslání týmu pracovníků v létě 2017. Jednalo by se o 15ti člennou skupinu dospělých a mládežníků v termínu 25. srpna - 3. září 2017. Sbory, které by měli zájem o spolupráci s tímto týmem (výuka angličtiny, pomoc při rekonstrukcích, příměstský tábor, misijní práce ve městě) mohou kontaktovat kancelář VV a to nejpozději do konce prosince.
V minulém týdnu vám byla na sbory zaslána Slova života 2017 službou GLS. Kontaktujte prosím kancelář VV v případě, že vámi objednaná Slova života 2017 nebyla doručena, nebo byla doručena v jiném množství. Faktury za Slova života 2017 vám byly předány na RZS v Brně. Připomínáme jejich úhradu.
V kanceláři VV jsou stále k dispozici Slova života 2017 ve větším formátu, za cenu 130 Kč.
Prosíme o potvrzení objednávky časopisu Rozsévač na příští rok nejpozději do konce listopadu. V případě, že se neozvete, budeme počítat pro váš sbor se stejným množstvím jako na tento rok. Cena předplatného zůstává stejná jako minulý rok, tzn. 370 Kč. Ale zvyšuje se cena poštovného na 102 Kč na osobu. Celkem tedy každý jednotlivec zaplatí 472 Kč. Časopis bude mít nově 11 čísel, přibude bonusové prázdninové vydání. Stále platí, že úplně noví předplatitelé mají 50% slevu.

Kalendář akcí BJB na rok 2017

22. dubna - Sjezd delegátů BJB Praha
29. dubna – 1. května - Pobyt rodin
5. – 7.  května - Konference sester (Karlovy Vary)
30. května - 1. června - Kurz kazatelů (centrum Immanuel)
27. - 29. října - Konference mládeže
4. listopadu - Rada zástupců sborůLuděk Šíp, tajemník VV BJB