1. Informace z jednání VV dne 19. září 2016

VV projednal aktuální informace ze sborů, zejména z návštěv br. předsedy: Vsetín, Vysoké Mýto, Uherské Hradiště, Kladno, Blansko, Žatec, dále skupinu neslyšících v Praze.
Br. Kern informoval o své návštěvě v USA na setkání Československé baptistické konvence. V této souvislosti VV hovořil o plánovaném společném misijním projektu v Šumperku, který se však neuskutečnil z důvodu zdravotních komplikací členů amerického týmu, který měl přijet. Br. Kern bude kontaktovat vedení Konvence s dotazem, zda jsou ochotni a připraveni vyslat opět tým v příštím roce.
VV se zabýval přípravou Rady zástupců sborů, která se bude konat 5. listopadu v Brně. Součástí programu jednání bude zpráva nominační komise pro kandidaturu do VV, informace ze zpěvníkové komise, rozhovor o stavu a budoucnosti Jednoty (br. Kern připraví písemný podnět pro společný rozhovor), modlitební blok za BJB a zprávy a svědectví ze života sborů BJB
VV hovořil o ordinaci br. Petra Bači z jabloneckého sboru, kterou VV ve shodě s komisí duchovní služby považuje podle řádů BJB za neplatnou. Br. Kern informoval o stanovisku komise duchovní služby i vyjádření jabloneckého sboru. VV bude nadále tuto situaci řešit na mimořádném jednání se staršovstvem jabloneckého sboru.
VV schválil příspěvek pro úhradu dlouholetého dluhu Rozsievače ve výši 1377 Euro. Jedná se o poslední příspěvek ze strany české BJB a VV tímto považuje otázku spoluúčasti na řešení deficitu hospodaření Rozsievače za uzavřenou. Br. Kern uvědomí o tomto rozhodnutí redakční radu i Radu BJB na Slovensku.
VV hovořil o cestě českých kazatelů na Ukrajinu a bude hledat formy podpory ukrajinských baptistů na základě doporučení bratří kazatelů. VV zváží možnost vyhlášení mimořádné sbírky ve sborech BJB.
Br. Novosad informoval o setkání s bratry z International Mission Board (IMB), které proběhlo během léta. Br. Trey Atkins (zástupce IMB pro Českou republiku a Slovensko) vítá zájem o spolupráci, bratři Novosad a Zeman připraví návrh formy spolupráce s BJB.
Br. Kern informoval o výzvě sestry Jitky Coufalové kazatelům sborů ohledně připravovaného setkání rodin v rámci BJB v termínu 29.4.-1.5.2017.

Br. Kern informoval o převodu pozemku v Šonově na sbor v Broumově (pozemek pod bývalou modlitebnou), který byl administrativní chybou zapsán v katastru na VV BJB. Tímto převodem jsou po letech všechny právní vztahy k nemovitostem sborů vyřešené a na VV BJB již není zapsána v katastru žádná nemovitost patřící sboru.
VV schválil změnu dotací z důvodu změny výše úvazků Sboru ve Vysokém Mýtě. VV také schválil na základě žádosti sboru v Praze, sbor XXI.století, nový úvazek pro misijní pracovnici sboru na dobu 1 roku.
VV rozhodl o vydání Slov života na rok 2017 opět ve dvou formátech za cenu 110 / 130 Kč.


2. Informace z Kanceláře VV

Kancelář VV upozorňuje sbory na nabídku Nových zákonů (v překladu B21) pro misijní účely za cenu 29 Kč. Bible objednávejte v kanceláři VV.
Připomínáme, že objednávku na Slova života je třeba zaslat do kanceláře VV nejpozději do 10. října 2016.

Kalendář akcí BJB na rok 2016/2017
5. listopadu - RZS Brno
22. dubna - SD Praha
29. dubna – 1. května - Pobyt rodin
5. – 7. května - Konference sester (Karlovy Vary)
30. května - 1. června - Kurz kazatelů (centrum Immanuel)

Luděk Šíp, tajemník VV BJB